OUR BLOG

05 Mar 2019

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Οι δυνητικές  ομάδες, ένα ΔΙΚΤΥΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  που ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ  

Του Δημήτρη ΓκαρτζονίκαTropos Branding Co (www.tropos.gr)

Σήμερα καμία επιχείρηση δεν είναι απομονωμένη και όλες, λιγότερο ή περισσότερο εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ακόμα και αυτές που έχουν επιλέξει να μείνουν καθαρά εγχώριες θα αντιμετωπίσουν στο περιβάλλον τους αυξανόμενες πιέσεις από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε προϊόντα, πόρους, τεχνογνωσία, πελάτες / αγορές..

H  Ιεραρχία ως τρόπος διοίκησης,  λειτουργεί θετικά όταν είναι δίκαιη κι αποδεκτή. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και στην εθελοντική παραχώρηση των δικαιωμάτων για λήψη αποφάσεων, δηλαδή στην οικιοθελή υποχώρηση μπροστά στην άποψη των προϊσταμένων. Στην περίπτωση της νόμιμης και δίκαιης ιεραρχίας, είναι πιο εύκολο και πρέπει να ενθαρρύνεται η ανοιχτή επικοινωνία, ώστε η ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών να συντελεί στην καλύτερη λήψη αποφάσεων από τους προϊσταμένους. Δηλαδή οι υφιστάμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να μιλούν.

 

 

Με το σύστημα που παρουσιάζουμε δεν αμφισβητούμε την αξία της ιεραρχικής κατάταξης στην εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού. Απλά επισημαίνουμε πως Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και οι ταχύτητες που μπορείς να επικοινωνήσεις και να εμπορευτείς μέχρι την άκρη του κόσμου με το πάτημα ενός κουμπιού  αλλάζει το αυστηρό μοντέλο της ιεραρχίας που μπορεί να μην είναι κι απολύτως απαραίτητη σε όλες τις πράξεις.

Είμαστε στην εποχή που όλα  είναι μονίμως ανοικτά και μονίμως συνδεδεμένα στο Internet. Η διαρκής αυτή πρόσβαση έχει σημαντική επίδραση στις επιχειρήσεις όλου του κόσμου. Στη δικτυωμένη Οικονομία, η απόκτηση, η διαχείριση και η εφαρμογή της πληροφορίας , όχι  των υλικών πόρων ή του κεφαλαίου, είναι η μηχανή που παράγει πλούτο.

Discussion Forums, Mailing Lists , Ομάδες Συζητήσεων (Newsgroups),  Internet Relay Chat (IRC), οδηγούν  στην Σύγχρονη Επικοινωνία. Το μοντέλο της σύγχρονης εταιρίας που δεν απαιτεί ανθρώπους  στον ίδιο χώρο χρειάζεται περισσότερο  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρά ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  στα  ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησής σας, ανεξάρτητα από το χώρο και το χρόνο.

Προσοχή, προς επίρρωση της ιεραρχίας, υπάρχει  ανάγκη να υπάρχει μια τάξη αρμοδιοτήτων κι ευθυνών που οδηγεί στη βεβαιότητα και στο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ.  Διότι στη Ελλάδα πολλές φορές οι υφιστάμενοι αμφισβητούν την ικανότητα των προϊστάμενων, είναι αλήθεια ότι παρατηρείται ιδιαίτερα. Συχνά ακούμε υπαλλήλους να αμφισβητούν  τις αποφάσεις των προϊσταμένων τους.

Ο digital & social συντονισμός της ομάδας μέσω του 360 Branding Package  δρα παράλληλα με την ιεραρχία

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μιας ομάδας είναι πολύπλοκη, έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες και έχουν μελετηθεί οι μηχανισμοί, οι τρόποι και οι μέθοδοι που αναπτύσσονται, για να διατηρηθεί η συνοχή της ομάδας και να μπορέσει να λειτουργήσει.

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις φάσεις εξέλιξης και την παραγωγικότητα της ομάδας, είναι η ύπαρξη σαφών στόχων, οι οποίοι μάλιστα είναι γνωστοί από όλα τα μέλη. Οι ομάδες αυτές είναι πιο παραγωγικές και φτάνουν στη σημαντική φάση της απόδοσης, διότι  τα μέλη έχουν ξεκάθαρα κίνητρα και είναι κινητοποιημένα. Όταν οι στόχοι είναι ασαφείς, τα μέλη δεν έχουν κίνητρο και με τις πρώτες δυσκολίες αποσύρονται. Η ομάδα δένεται ακόμη περισσότερο, όταν οι στόχοι είναι αποδεκτοί από όλα τα μέλη.

Οι έρευνες δείχνουν ότι στη στατική φάση, οι ομάδες επικεντρώνονται περισσότερο στη διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος παρά στην απόδοση της ομάδας και της επίτευξης στόχων.

Με το 360 Branding Package  αναπτύσσεται η  ενθάρρυνση για την έκφραση των νέων ιδεών.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις γνωστές ως ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ θα είναι αυτές που θα επιβιώσουν τα επόμενα χρόνια . Στο επίκεντρο της παραπάνω κατάστασης κυρίαρχο ρόλο παίζει η λέξη ΕΥΕΛΙΞΙΑ. Αυτό αφορά την γρήγορη τυποποίηση των διαδικασιών και την υλοποίηση πολλών projects.

Η ηγεσία σε αυτά τα σχήματα παίζει ουσιαστικό ρόλο με απουσία της Ιεραρχίας και επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση  επιδίωξης του συλλογικού στόχου, έχοντας ασαφή πλέον  σύνορα όπως αυτά των παραδοσιακών οργανώσεων.

Η εμπλοκή πολλών  συμμετεχόντων  σε λίγο χρόνο και η ταχύτητα της πληροφορίας καθιστά δυσχερή  την διάκριση στο που αρχίζει μια οργάνωση και που τελειώνει .

Η εργασία χαρακτηρίζεται  όπως ποτέ σε μια συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης. Στο μοντέλο που αναφέρουμε η ΡΟΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Στο μέλλον αντιλαμβανόμαστε ΧΩΡΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ και  ΙΕΡΑΡΧΙΑ θα “χτυπηθούν” πολύ. Το κινητό γραφείο και η αποτελεσματικότητα θα είναι τα κατάλληλα μέσα επίτευξης στόχων .

Στις δυνητικές ομάδες ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ πρέπει να αναπτύσσονται γρήγορα και πρέπει να αλληλεπιδρούν για συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα.

Δυνητικές ομάδες: Επηρεασμένοι από το μοντέλο του HACKMAN & MORRIS  μιλούμε για ένα ΔΙΚΤΥΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  που ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ .

Χαρακτηριστικά:

 • Επικέντρωση στο στόχο.
 • Έντονη αφοσίωση στο στόχο.
 • Επικέντρωση στη δημιουργικότητα.
 • Η συνεργασία και η επικοινωνία γίνονται τα πολυτιμότερα εφόδια.
 • Αισθήματα και προσωπικότητες σε δεύτερο ρόλο.
 • Οι κύκλοι της ύπαρξής τους μικροί βάση του έργου. Μετά από αυτό το έργο ξεκινά ένα νέο έργο.
 • Απαραίτητος ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός.

 

Πηγές:

 • Το οργανωτικό φαινόμενο στο διαδίκτυο – Δημοσθένης Δασκαλάκης, Κωνσταντίνος Φασουλής
 • Το διαδίκτυο των πραγμάτων αλλάζει το επιχειρείν – www.nooz.gr
 • Η έννοια της ομάδας και παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία μιας επιχείρησης – Κοινωνική Ψυχολογία, τόμος Β’, Δημήτρης Γεώργας.
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαδίκτυο στην Ελλάδα – Ευκαιρίες και προκλήσεις
 • Σπυριάδου Βερόνικα -Τορνεα Αλιονα

 

 

troposadmin